Nyugdíjkorhatár 2016 kalkulátor

Nyugdíjkalkulátor : Az életkor és a nettó munkabér függvényében körülbelüli pontossággal megállapítható a nyugdíj várható összege, melynek kapcsán valószínűleg Önben is kétségek merülnek majd fel a megélhetéssel kapcsolatban. A piaci kínálatban ma már többféle nyugdíjcélú megtakarítás is helyet kap, így az érdeklődők a számukra leginkább megfelelő ajánlat mellett tehetik le voksukat. Nyugdíjkorhatár 2016 kalkulátor

———————————-

Nyugdíjkorhatár táblázat nők és férfiak esetén 2015/2016

Nyugdíjkalkulátor 2016 – nyugdíj kiszámítás kalkulátor

———————————-

Születési idő Öregségi nyugdíjkorhatár     Öregségi nyugdíjra jogosultság elérése
1952. január 1 előtt 62 év 2014. január 1 előtt
1952. január 1 – július 1 62 év + 183 nap 2014. július 3 – december 31
1952. július 2 – december 31 62 év + 183 nap 2015. január 1 – július 2
1953. január 1 – december 31 63 év 2016. január 1 – december 31
1954. január 1 – július 1 63 év + 183 nap 2017. július 3 – december 31
1954. július 2 – december 31 63 év + 183 nap 2018. január 1 – július 2
1955. január 1 – december 31 64 év 2019. január 1 – december 31
1956. január 1 – július 1 64 év + 183 nap 2020. július 2 – december 31
1956. július 2 – december 31 64 év + 183 nap 2021. január 1 – július 2
1956. december 31 után 65 év 2021. december 31 után

 

Mennyi szolgálati idő szükséges?

Ahhoz, hogy valaki öregségi teljes nyugdíjban részesüljön, a korhatár elérése mellett minimum húsz év szolgálati idővel kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben legalább 15 év szolgálati időt tudhat magáénak, úgy öregségi résznyugdíjra lesz jogosult.

Szolgálati időnek egyértelműen a keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszony tekinthető, de ezen felül is vannak olyan tevékenységek, helyzetek, amelyek beleszámítanak a szolgálati időbe, mintegy növelve azt. Ilyenek például:

  • az alkalmi munkavállalás időszaka
  • az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá eső munkavégzés
  • gyermekgondozási segély folyósításának időtartama
  • szakmunkástanulók nyári gyakorlata a bejelentési adatok birtokában
  • diákként történő munkavégzés időtartama szintén bejelentési információkat megkövetelve
  • mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként a tagság időtartama

Lehetséges nyugdíjkorhatár előtt a nyugdíjba vonulás?

Mint a korábbiakban már említettük, 2015-ben is csak akkor állapítható meg öregségi nyugdíj, ha a jogosult elérte a nyugdíjkorhatárt. Ez alól egyelten kivétel létezik, mégpedig azok a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nők tartoznak ide, akik erre hivatkozva kérhetik a kedvezményes nyugdíjba-vonulást. Ilyenkor teljes öregségi nyugdíjra válik jogosulttá a negyven év szolgálati idővel rendelkező nő attól függetlenül, hogy hány éves. Természetesen ekkor is érvényesülnie kell annak a feltételnek, hogy a nyugdíj megállapításának idején nem állhat biztosítási jogviszonyban.

Jogosultsági időnek számítanak az olyan keresőtevékenységgel egy tekintet alá eső jogviszonyok is, mint például gyermekgondozási díj, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj időszaka.

2015. január 1-től a három éven aluli gyermek gondozása, valamint a tíz évnél fiatalabb gyermek ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama is jogosultsági időnek számít. Hasonló a helyzet a tartósan beteg, vagy fogyatékos tizenkét éven aluli gyermek ápolására kivett szabadság esetében is.

Milyen előnyökkel jár a továbbfoglalkoztatás a jogosult részére?

Természetesen a feltételek érvényesülése még nem jelenti, hogy kötelező jelleggel élni is kell a nyugdíjba vonulás lehetőségével. Amennyiben a munkavállaló tovább kíván tevékenykedni a versenyszférában, vagy munkaviszony keretein belül, ezt minden további nélkül megteheti. Mindez azzal a nem elhanyagolható előnnyel jár, hogy minden ismételten megszerzett harminc napos szolgálati idő az öregségi nyugdíj mértékét 0,5 százalékkal növeli.

Folytatható keresőtevékenység 2015-ben a nyugdíj mellett?

A területen időről-időre napvilágot látnak új jogszabályok, az azonban tény, hogy 2015-ben is van lehetőség keresőtevékenységet folytatni az öregségi nyugdíj folyósítása mellett. Ennek mértéke azonban korlátok közé van szorítva, és ha a jogszabályban előírt összeget túllépi az ebből eredő bevétel, akkor a nyugdíj ellátás folyósítása szünetel.

A nyugdíjkorhatárt elérők a versenyszférában korlátok nélkül tevékenykedhetnek, de ha a közszférában szeretnének elhelyezkedni, akkor szüneteltetni kell az ellátást. Miután befejezte a munkavállalást a jogosult, úgy a korábbiakban már említett, harminc naponként 0,5 százalékos mértékű növeléssel együtt kapja majd újra a nyugdíj folyósítását.

A keresőtevékenység folytatása mellett sokan nem önszorgalomból döntenek, hanem jól megfontolt észérvek mentén, ugyanis sokan tisztában vannak azzal, hogy a várható nyugdíjuk nem lesz elegendő a megélhetésre. Nem csak a megszokott életkörülmények megteremtése a cél, hanem a KSH felmérései szerint az olyan egészségügyi kiadások finanszírozása is, amely kifejezetten az idős, nyugdíjas korosztályt érinti.