Mikor mehetek nyugdíjba 2014/2015-évben? mikor mehetek nyugdíjba táblázat

Mikor mehetek nyugdíjba ? Ez sok idős ember számára érdekes kérdés !

Öregségi teljes nyugdíjra jogosultság 2015/2016:
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, és legalább húsz év szolgálati időt szerzett, és nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.
2010-től a nyugdíjkorhatár az 1952-es születésűekkel kezdve születési évenként fél évvel emelkedik, az 1957-ben születettek nyugdíjkorhatára ennek megfelelően 65 év lesz. Mikor született 1954 1955 1956 1957 1958 1959 ?

 

Az emelkedő korhatár születési évjáratonként a következő:

 

1952-ben született személyek:
62 és fél év
1953-ban
63 év
1954-ben
63 és fél év
1955-ben
64 év
1956-ban
64 és fél év
1957-ben
65 év

 

Az öregségi nyugdíj megállapításának is feltétele a fennálló biztosítási jogviszony alapjául szolgáló jogviszony, pl. munkaviszony megszüntetése. Nem csak a hazai munkavégzés esetén nem állapítható meg az öregségi nyugdíj, hanem az EGT-államban dolgozó, továbbá a szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó személynek sem, ha a szerződő államban biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.
/Tny. 18.§/

 

Előrehozott öregségi nyugdíj:
Férfiak: 2010-ben az 1950-ben, vagy azt megelőzően született férfiak (60 éves, vagy idősebb) mehetnek előrehozott öregségi nyugdíjba, ha van 40 év szolgálati idejük, és nem állnak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. Az előrehozott öregségi nyugdíj igénylése esetén is teljesíteni kell azt a jogosultsági feltételt, hogy EGT- államban, illetve szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében a szerződő államban sem állhat biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban az igénylő.

 

Nők: 2010-ben a nők előrehozott öregségi nyugdíjkorhatára 59 év, ezt az életkort az 1951-ben születettek töltik be az év folyamán, de ők a korábban hatályos szabályok szerint 2008-ban, 57 évesen már elmehettek előrehozott öregségi nyugdíjba. Ha akkor nem éltek e jogukkal, azt később érvényesíthetik. A nyugdíjkorhatár felemelése a nők esetében is az 1952-es korosztállyal kezdődik, de az 1952-es és az 1953-as születésű nők 59 évesen – 2011-ben, illetve 2012-ben – előrehozott öregségi nyugdíjat vehetnek igénybe, ha van legalább 40 év szolgálati idejük, és sem belföldön, sem külföldön nem állnak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.

 

Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj:
Férfiak: 2010-ben a 60. életévüket betöltő, vagy idősebb férfiak csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, ha legalább 37 év szolgálati idejük van, és sem belföldön, sem külföldön nem állnak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, pl. munkaviszonyban. A csökkentés mértéke az életkortól, és szolgálati idő hosszától függ. Ha valaki a 60. születésnapjától kéri a nyugdíjat, és 37 éve van, akkor 7,2 %-kal, ha 38 éve van 4,8 %-kal, ha 39 éve van, 2,4 %-kal kell csökkenteni a nyugdíját.
2011-ben az 1951-ben született férfiak már csak csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat vehetnek igénybe. A jogosultsághoz legalább 37 év szolgálati időt kell igazolni, s a csökkentés mértékét az ennél több szolgálati idő nem enyhíti. A csökkentés mértéke kizárólag az életkortól függ, attól, hogy a nyugdíjkorhatár előtt hány hónappal kíván nyugdíjba menni. Ha az igénylő már betöltötte a 61. életévét, annyiszor 0,3 százalékkal kell csökkenteni a nyugdíját, ahányszor 30 nap hiányzik a 62. éve betöltéséhez. Ha a 61. életévét még nem töltötte be, a csökkentés mértéke 3,6 százalék plusz annyiszor 0,4 százalék, ahányszor 30 nap hiányzik a 61. életéve betöltéséhez. Aki például a 60. születésnapjától veszi igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat, annak 3,6 + 4,8 = 8,4 százalékkal kell csökkenteni a nyugdíját.
A nyugdíjkorhatár emeléssel érintett első korosztályokba tartozók kedvezményeket érvényesíthetnek. A 42 év, vagy annál hosszabb szolgálati időt szerzett 1952-ben született férfiak 2,5 évvel, az 1953-as, 1954-es születésűek 3 évvel az emelt korhatár előtt igényelhetnek csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat, a két évvel korábbi nyugdíjba vonuláshoz meghatározott 8,4 százalékos nyugdíjcsökkentés ellenében. A későbbi években születettek a korhatáruk előtt két évvel vehetik igénybe a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat.

 

Nők: A nők esetében az 1954-es az első csak csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat kapható korosztály. Az 1954, 1955, 1956, 1957 években születettek az emelt korhatáruk előtt 3 évvel, az 1958-as születésűek 2,5 évvel vehetik igénybe a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat 2 évre számított, maximált 8,4 százalékos csökkentés ellenében. A csökkentett előrehozott öregségi nyugdíj esetében is meg kell szüntetni az akár belföldön, akár külföldön fennálló biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt.
/Tny. 18/A. §, 18/B. §/

 

Egyéb jogosultsági szabályok:
Az előrehozott, illetve csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság és a csökkentés mértékének meghatározása szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági, valamint a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát.
/Tny. 18/A. §, 18/B. §/

 

A korkedvezményre is jogosult nyugdíjigénylők az előrehozott, illetve a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat együttesen igénybe vehetik. Pl. az 1955-ben született férfi nyugdíjkorhatára 64 év, amelyet 2019-ben fog betölteni. Ennél 2 évvel korábban, 2017-ben vehetne igénybe csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat. Ha van 6 év korkedvezménye, 2011-ben mehet legkorábban nyugdíjba. A korhatár előtti nyugdíj megállapításához 37 év szolgálati idő szükséges, ha a példában említett férfi 31 évet megszerzett, a 6 év korkedvezménnyel úgy kell tekinteni, hogy a 37 év szolgálati idő követelményt teljesítette.
/Tny. 19. §/

 

Átmeneti szabályok:
Az özvegyi nyugdíj feléledése szempontjából az elhunyt házastárs halálakor irányadó korhatárt kell figyelembe venni. Pl. ha egy 1957-ben született férfi felesége 2009-ben hunyt el, az ideiglenes özvegyi nyugdíjat egy évig folyósítják részére, a beszüntetésre ideje 2010. Ekkor az özvegy 53 éves. Az 1957-es születésűek nyugdíjkorhatára 65 év, (2022-ben tölti be) az emelt korhatárig tehát 12 év fog eltelni, az öregségi nyugdíjkorhatárt azonban 10 éven belül kell betölteni ahhoz, hogy az özvegyi nyugdíj feléledjen. Az átmeneti szabály biztosítja az özvegyi nyugdíj feléledését, mert a feleség halálakor a nyugdíjkorhatár 62 év, amelyet az 1957-es születésű özvegy 10 éven belül (2019-ben) be fog tölteni.
/Tny. 53. §/

 

Aki 2009. december 31-ig az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte, és a szükséges szolgálati időt megszerezte, nyugdíjjogosultságát bármikor érvényesítheti.
/2009. évi XL. törvény 8. § (4) bekezdés/

 

Aki az előrehozott, csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte, illetve az előírt szolgálati időt megszerezte, nyugdíjjogosultságát bármikor érvényesítheti. Ha a korhatár előtti nyugdíjra 2007. december 31. előtt szerzett jogot, és pl. munkaviszonyban áll, a munkaviszonya további fenntartása mellett is igényelheti a korhatár előtti nyugdíjat. Ha a jogosultságot 2007. december 31-ét követően szerezte meg, és munkaviszonyban áll, akkor veheti igénybe a korhatár előtti nyugdíjat, ha munkaviszonyát megszünteti.
/2009. évi XL. törvény 8. § (5) bekezdés/

 

Aki legkésőbb 2009. december 31-ig belépett a prémiumévek programba, a munkavégzésre irányuló jogviszonya (pl. köztisztviselői) határozott idejűvé vált. A szerződése a nyugdíjjogosultság eléréséig áll fenn. Amennyiben az öregségi, illetve előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságának időpontja a nyugdíjkorhatár emelés miatt későbbi, mint a munkaszerződés-módosításában szereplő időpont, a szerződése automatikusan meghosszabbodik a nyugdíj jogszerzésig.
/2009. évi CXXVI. törvény 51. §/

 

A nyugdíj összegének kiszámítása:
A személyi jövedelemadó 2010. évi szabályozásához igazodva a 2009. december 31-ét követően elért, egyéni járulékokkal csökkentett keresetre az adóalap kiegészítést is figyelembe véve kell a személyi jövedelemadó számítást elvégezni.
/2009. évi CIX. törvény 20. §/

 

Nyugdíj mellett dolgozó nyugdíjasoknak járó nyugdíjnövelés:
A nyugdíj mellett dolgozó és nyugdíjjárulékot fizető nyugdíjasok nyugdíj növelését 2009. július 1-jétől új szabály szerint kell kiszámítani. A következő számítási módot csak a 2009. július 1-jét követően kezdődő jövedelemszerzés ideje alatt elért keresetekre lehet alkalmazni. Pl. aki 2009. január 1-jétől dolgozik nyugdíjasként, és egész évben dolgozik, a teljes időszak keresete alapján a korábbi számítási szabály szerint kell megállapítani a nyugdíjnövelését. Aki viszont 2009. július 1-jét követően kezd dolgozni, a jövő évben lesz 365 nap keresete, ennek alapján már az új szabályozásnak megfelelően kell a számítást elvégezni. Az új szabályozás lényege, hogy míg a havi átlagkeresetet korábban napi átlagszámításból kellett megállapítani, az új számítás szerint az elért kereset együttes összegét kell tizenkettővel osztani.
/Tny. 22/A.§/

 

Rokkantsági nyugdíj:
Jövedelemvizsgálat a jogosultsághoz: Ha a rokkant személy egészségkárosodása korábban keletkezett, mint amikortól az igénylő szolgálati időt szerzett, a rokkantsági nyugdíjra jogosultság feltételeként előírt keresetcsökkenést a rokkantsági nyugdíj megállapítását megelőző négy naptári havi kereset átlaga alapján kell vizsgálni. Figyelembe kell venni az EGT- államban, illetve a szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében a szerződő államban szerzett keresetet is.
/Tny. 36/A. § (3) bekezdés/
Jövedelemvizsgálat a rokkantsági nyugdíj folyósítása mellett szerzett kereseteknél:
A rokkantsági nyugdíj az egészségkárosodás miatt elvesztett keresetet pótló ellátás, amely addig jár, amíg az egyéb jogosultsági feltételek mellett a keresetveszteség is fennáll. A nyugdíjkorhatárnál fiatalabb, III. rokkantsági csoportba tartozó rokkantak nyugdíjának folyósítását be kell szüntetni, ha keresetük a törvényben meghatározott korlátot meghaladja. A kereseti korlát szabályozása 2009. július 1-jétől változott. A rokkantsági nyugdíjat akkor kell beszüntetni, ha a dolgozó rokkant személy hat havi bruttó kereseti átlaga a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét meghaladja. A rokkantsági nyugdíjas keresete a minimálbér összegét elérheti. Pl. ha a rokkantsági nyugdíj összege 35 ezer forint, ennek kétszerese 70 ezer forint lenne a kereseti határ, de a rokkant kereset a minimálbért, 73 500 forintot elérheti. Ha folyamatos kereső tevékenység a hat hónapot nem éri el, a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj nem szüntethető meg. A kereseti korlát vizsgálatánál figyelembe kell venni az EGT- államban, illetve a szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó személyek esetében a szerződő államban szerzett keresetet is.
/Tny. 36/D. §, 36/G. §/

 

Korhatár alatti nyugdíj mellett dolgozó nyugdíjasok nyugdíjának szüneteltetése:
A korhatár alatti öregségi és az öregségi jellegű – bányász, művész, fegyveres, korkedvezményes, korengedményes, előrehozott, csökkentett előrehozott – nyugdíjakat
akkor kell szüneteltetni, ha a nyugdíjas 2007. december 31-ét követő időponttól részesül korhatár előtti nyugdíjban, nem töltötte be a 62. évét, és a tárgyévi járulékköteles keresete meghaladja a minimálbér tizennyolcszorosát. 2010-ben 1323 ezer forintot. Ha az érintett járulékköteles keresete a tárgyévben elérte az éves maximumot, azt még abban a hónapban be kell jelentenie az adóhatóságnak, amely erről köteles tájékoztatni a nyugdíjfolyósító szervet, s az a keresetmaximum elérését követő hónaptól szünetelteti a nyugdíjat. Pl. ha az 1950. december 31-én született nő 2007. december 31-el előrehozott öregségi nyugdíjba ment, 2012. december 31-én tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt, bármennyit kereshet a nyugdíja folyósítását nem kell korlátozni. Az 1951. január 1-jén született nő legkorábban 2008. január 1-jétől lehetett előrehozott öregségi nyugdíjas, ha dolgozik, és keresete eléri a minimálbér 18-szorosát, bejelentési kötelezettsége van, és szüneteltetni kell a nyugdíja folyósítását. Ha a kereseti határt júliusban lépi túl, s augusztustól megszűnik a munka lehetősége, akkor is csak januártól folyósítják újra a nyugdíját. Ha kereseti korlátot december hónapban lépi túl, a decemberi nyugdíját kell visszafizetnie. A példában szereplő 1951-es születésű nő 2013-ban tölti be a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, addig a kereseti korlátra figyelemmel kell lennie, a korhatár betöltése után bármennyit kereshet a nyugdíja folyósítását nem kell szüneteltetni.
/Tny. 83/B. §/

 

Nyugdíjfolyósítás:
2010. július 1-jétől a nyugdíjak utalásának, illetve kifizetésének rendje a következő lesz. Belföldi bankszámlára utalás esetén a tárgyhavi nyugdíj számlán történő jóváírására a tárgyhónap 15-éig kerül sor. Készpénzfizetés esetén a kifizetendő összeget a tárgyhónap 14-éig kapja meg a Posta, amely a kifizetéseket a nyugdíjasok részére eljuttatott kifizetési naptár szerinti napon teljesíti. Az EGT-államban működő banknál vezetett számlára utalásról a tárgyhónap 14-éig kell intézkedni.
/TnyR. 74/A. §/

 

Nyugdíjemelés:
Inflációkövető nyugdíjemelést kell teljesíteni, ha a GDP növekedés tárgyévre tervezett mértéke nem éri el 3 %-ot. A tervezett fogyasztói árnövekedés, és a tervezett nettó átlagkereset növekedés 80-20 %-os súlyozott átlagának megfelelő mértékkel kell a nyugdíjakat emelni, ha a GDP növekedés tervezett mértéke legalább 3 %, de 4 %-nál kevesebb. A tervezett infláció, és a tervezett nettó átlagkereset növekedés 60-40 %-os súlyozott átlagának megfelelő mértékben kell a nyugdíjakat emelni, ha a tervezett GDP növekedés legalább 4 %, de nem éri el az 5 %-ot. A tervezett infláció, és a tervezett nettó átlagkereset növekedés 50-50 %-os súlyozott átlagának megfelelő mértékben kell a nyugdíjakat emelni, ha a tervezett GDP növekedés 5 % feletti.

 

Ha a tervtől a várható adatok eltérnek, és emiatt legalább 1 %-kal nagyobb mértékben kellett volna a nyugdíjakat emelni, novemberben – januárig visszamenőleg – kiegészítő emelést kell nyújtani a nyugdíjasoknak. Ha egy százaléknál alacsonyabb emelés jár, egy összegben kell novemberben kifizetni a 12 havi különbözetet. A következő évben a januári nyugdíjemelés előtt a novemberben kifizetett különbözet 1/12-ével növelni kell a nyugdíj összegét, s az így kapott összegre kell a nyugdíjemelést végrehajtani.
/Tny. 62. §/

 

Nyugdíjprémium:
Nyugdíjprémium jár a nyugdíjasoknak, ha a GDP növekedés várható mértéke a 3,5 %-ot meghaladja, és a költségvetés egyenlegcélja várhatóan teljesül. Nyugdíjprémiumot az kaphat, aki az előző év legalább egy napján már nyugdíjban részesült, a tárgyév novemberében nyugdíjban részesül. Ha öregségi nyugdíjban részesül, a nyugdíjkorhatárt a tárgyévet megelőzően betöltötte, vagy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve hozzátartozói ellátásban részesül, kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. A nyugdíjprémium mértéke a GDP várható mértékétől és a nyugdíjas nyugdíjának összegétől függ. A nyugdíj összegének 25 %-a, de legfeljebb 20 ezer forint, valamint a GDP várható mértékének 3,5-el csökkentett értéke, de legfeljebb 4 vehető figyelembe a számításnál. A két érték szorzata határozza meg a nyugdíjprémium összegét. Ha a GDP növekedés várható mértéke 7,5 %, ennek 3,5-el csökkentett értéke 4, a figyelembe vehető 20 ezer forintos összeg 4-el szorozva 80 ezer forint nyugdíjprémiumot jelent.
/Tny. 101. § (5)-(8) bekezdései/

 

Méltányosság:
Emelkedett a méltányosságból adható nyugdíjemelésnél figyelembe veendő jövedelemhatár. Korábban a nyugdíjminimum (28 500 Ft) kétszeresét (57 000 Ft) meg nem haladó összegű jövedelemből élő nyugdíjasok kérhettek méltányosságból nyugdíjemelést, az összeghatár 65 000 Ft-ra emelkedett. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben a 75 000 Ft-ot meg nem haladó jövedelemből élő nyugdíjasnak is engedélyezhet méltányosságból nyugdíjemelést. Az egyszeri segély megállapításakor figyelembe veendő jövedelemhatár szintén emelkedett. A közeli hozzátartozójával közös háztartásban élő nyugdíjas akkor kaphat segélyt, ha jövedelme a 65 ezer forintot nem haladja meg. Az egyedülálló esetében a jövedelemhatár 75 ezer forint.
/TnyR. 72/B. § (9), (17), (20) bekezdései/

 

Egyéb változások:
A Magyarországon tanuló árvaellátásban részesülők tanulói, hallgatói jogviszonyával kapcsolatos adatokat a közoktatási, illetve a hallgatói információs rendszer működtetője hivatalból közli a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel, ezért az árvának nem kell igazolnia e jogviszonya fennállását. A külföldön tanuló árvának azonban az oktatási intézmény igazolásával kell – középfokú tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente – igazolnia a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyt.
/Tny. 55. § (4) bekezdése/

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a határozat jogerőre emelkedését követően új tényekre figyelemmel a határozatot az ügyfél javára korlátozás nélkül módosíthatja, de a magasabb összegű ellátás legfeljebb hat hónapra visszamenőleg jár. Újrafelvételi eljárásnak nincs helye a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásában.
/Tny. 95. § (1), (2) bekezdése/

 

A jogerős határozattal magállapított szolgálati idő tartamát a nyugellátás megállapítása során az igazgatási szerv az ügyfél terhére nem módosíthatja.
/Tny. 95. § (8) bekezdése/

 

/Tny.: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény/
TnyR.: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1197. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet/

 

A korengedményes nyugdíjba vonulás új szabályai

 

A korengedményes nyugdíj nem a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer része, hanem foglalkoztatáspolitikai célú lehetőség. Célja, hogy a nyugdíj előtt álló munkavállaló egy esetleges leépítés miatt ne váljon munkanélkülivé, hanem a foglalkoztató által előre egy összegben befizetett nyugdíjkiadás terhére nyugdíjban részesüljön. A rendszer 2009. év végével megszűnt volna, azonban a foglalkoztatási nehézségekre tekintettel, egy évvel meghosszabbodott.

 

A foglalkoztató a munkavállalóval tervezett megállapodás megkötése előtt 30 nappal a regionális munkaügyi központnak köteles bejelenteni a korengedményes nyugdíjazás szándékát. A munkaügyi központ a bejelentés kézhez vételétől számított 20 napon belül értesíti a munkáltatót, hogy tud-e megfelelő munkahelyet felajánlani a munkavállalónak. A foglalkoztató és a munkavállaló ezt követően megállapodhat a korengedményes nyugdíjazásról.

 

Azzal a munkavállalóval lehet megállapodást kötni, aki 2010. december 31-ig az előírt életkort betölti és a szükséges szolgálati időt megszerzi. A megállapodást 2010. december 31-ig az illetékes nyugdíjbiztosítási szervhez be is kell nyújtani. Az új szabályozás tartalmazza a vállalkozói körben a visszafoglalkoztatás tilalmát.

 

A korengedményes nyugdíj a nyugdíjkorhatár betöltése előtt 5 évvel vehető igénybe, s a foglalkoztatónak a nyugdíj összegét az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárig kell megfizetnie. A nyugdíj megállapítása, összegének kiszámítása során az előrehozott, illetve a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíj szabályait kell alkalmazni. Az előrehozott öregségi nyugdíjhoz legalább 40 év, a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjhoz legalább 37 év szolgálati idő szükséges. A férfiak közül az 1950-ben születettek a 60. életévük betöltéséig – ekkortól előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak – és az 1951, 1952-ben születettek, a nők közül az 1952-es születésűek vehetik igénybe a korengedményes nyugdíjat a fenti szabályok alapján. A nők esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatáruk 59 év, ezért, a foglalkoztatónak eddig kell megfizetnie a nyugdíj összegét.

 

Az 1953-as születésűek külön feltételekkel vehetik igénybe a korengedményes nyugdíjat. Az ő nyugdíjkorhatáruk már 63 év lenne, a férfiak tehát 2010-ben 57 évesen nem 5, hanem 6 évvel a korhatáruk előtt mehetnek nyugdíjba. A nők esetében szintén 6 évvel korábbi nyugdíjba vonulási lehetőséget jelent a korengedmény, de az ő számukra a korhatáremelésről szóló jogszabály is tartalmaz kedvezményt, mert az 1953-as az utolsó korosztály, amely 59 évesen jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra.

 

Az 1953-as születésűek tekintetében a foglalkoztatói terhek a következők. A foglalkoztatónak nem csak a nyugdíj összegét, hanem a korengedményes nyugdíj megállapításának első évében irányadó januári nyugdíjemelés mértéke szerint számított összeget is meg kell fizetni a fizetési kötelezettség hónapjaira. A foglalkoztatónak a 2010. január 1-jétől hatályos korhatár szerint megállapított előrehozott korhatárig kell a nyugdíj összegét megfizetni. Az 1953-ban született férfi esetében a korhatár 63 év, az előrehozott korhatár 61 év, tehát 57 éves kortól 61 éves korig, vagyis 4 évre kell megfizetni az emeléssel növelt nyugdíjösszeget. Az 1953-as nők korhatára szintén 63 év, de az ő előrehozott korhatáruk 59 év, tehát az 57 éves nőnek 59 éves koráig, vagyis két évre kell megfizetni az emeléssel növelt nyugdíjösszeget.
/181/1996. (XII. 6.) és 283/2009. (XII. 11.) Kormányrendelet/
A korhatárnyugdíjjal kapcsolatos legfontosabb általános előírások:
1. A standard (általános) nyugdíjkorhatár a nőknél 63 év, a férfiaknál 65 év. A nyugdíjazáshoz szükséges életkor fokozatosan növekszik. A törvény 5-ös számú mellékletéből kitűnik, hogyan növekszik az életkor hónapról hónapra és évről évre mindaddig, amíg a nőknél a 63 évet és a férfiaknál a 65 évet el nem éri.
2. A társadalombiztosítási hozzájárulás teljes időtartama nőknek és férfiaknak egységesen 35 év. Ez az időtartam is fokozatosan növekszik, amíg a 35 évet el nem éri. Ezt szintén a törvény 5-ös számú melléklete mutatja.
3. A társadalombiztosítási hozzájárulás legkisebb időtartama nőknek és férfiaknak egységesen 15 év. Ez az időtartam szintén fokozatosan növekszik, ahogy a törvény 5-ös számú mellékletében láthatjuk. A társadalombiztosítási hozzájárulás legkisebb időtartamán a törvény azt a legkevesebb biztosított időt érti, amelyre a nyugdíjkorhatárt elért személy nyugdíjat kaphat. Ha a biztosított idő kevesebb, mint az itt meghatározott, a korhatárt elért személy nem részesülhet nyugdíjban.
Az érintettek nagy számára való tekintettel a törvény 5-ös számú mellékletét teljes egészében közöljük. Ez két táblázatot tartalmaz, az egyik a nőkre, a másik a férfiakra vonatkozik.
Standard (általános) nyugdíjkorhatárok, a társadalombiztosítási hozzájárulás teljes időtartama és a társadalombiztosítási hozzájárulások legkisebb időtartamai
Nők
Születési év és hónap A nyugdíjazás éve és hónapja A biztosított életkora a nyugdíjazáskor (év/hónap) A társadalom- biztosítási hozzájárulás teljes időtartama (év/hónap) A társadalom- biztosítási hozzájárulás legkisebb időtartama (év/hónap)
1944 április 2001 április 57/0 25/0 10/0
1944 május 2001 május 57/0 25/0 10/0
1944 június 2001 június 57/0 25/0 10/0
1944 július 2001 július 57/0 25/0 10/0
1944 augusztus 2001 augusztus 57/0 25/0 10/0
1944 szeptember 2001 szeptember 57/0 25/0 10/0
1944 október 2001 október 57/0 25/0 10/0
1944 november 2001 november 57/0 25/0 10/0
1944 december 2001 december 57/0 25/0 10/0
1945 január 2002 január 57/0 25/0 10/0
1945 február 2002 február 57/0 25/0 10/0
1945 március 2002 március 57/0 25/0 10/0
1945 április 2002 május 57/1 25/1 10/1
1945 május 2002 június 57/1 25/1 10/1
1945 június 2002 július 57/1 25/1 10/1
1945 július 2002 augusztus 57/1 25/1 10/1
1945 augusztus 2002 szeptember 57/1 25/1 10/1
1945 szeptember 2002 november 57/2 25/2 10/2
1945 október 2002 december 57/2 25/2 10/2
1945 november 2003 január 57/2 25/2 10/2
1945 december 2003 február 57/2 25/2 10/2
1946 január 2003 március 57/2 25/2 10/2
1946 február 2003 május 57/3 25/3 10/3
1946 március 2003 június 57/3 25/3 10/3
1946 április 2003 július 57/3 25/3 10/3
1946 május 2003 augusztus 57/3 25/3 10/3
1946 június 2003 szeptember 57/3 25/3 10/3
1946 július 2003 november 57/4 25/4 10/4
1946 augusztus 2003 december 57/4 25/4 10/4
1946 szeptember 2004 január 57/4 25/4 10/4
1946 október 2004 február 57/4 25/4 10/4
1946 november 2004 március 57/4 25/4 10/4
1946 december 2004 május 57/5 25/5 10/5
1947 január 2004 június 57/5 25/5 10/5
1947 február 2004 július 57/5 25/5 10/5
1947 március 2004 augusztus 57/5 25/5 10/5
1947 április 2004 szeptember 57/5 25/5 10/5
1947 május 2004 november 57/6 25/6 10/6
1947 június 2004 december 57/6 25/6 10/6
1947 július 2005 január 57/6 25/6 10/6
1947 augusztus 2005 február 57/6 25/6 10/6
1947 szeptember 2005 március 57/6 25/6 10/6
1947 október 2005 május 57/7 25/7 10/7
1947 november 2005 június 57/7 25/7 10/7
1947 december 2005 július 57/7 25/7 10/7
1948 január 2005 szeptember 57/8 25/8 10/8
1948 február 2005 október 57/8 25/8 10/8
1948 március 2005 november 57/8 25/8 10/8
1948 április 2006 január 57/9 25/9 10/9
1948 május 2006 február 57/9 25/9 10/9
1948 június 2006 március 57/9 25/9 10/9
1948 július 2006 május 57/10 25/10 10/10
1948 augusztus 2006 június 57/10 25/10 10/10
1948 szeptember 2006 július 57/10 25/10 10/10
1948 október 2006 szeptember 57/11 25/11 10/11
1948 november 2006 október 57/11 25/11 10/11
1948 december 2006 november 57/11 25/11 10/11
1949 január 2007 január 58/0 26/0 11/0
1949 február 2007 február 58/0 26/0 11/0
1949 március 2007 március 58/0 26/0 11/0
1949 április 2007 május 58/1 26/2 11/2
1949 május 2007 június 58/1 26/2 11/2
1949 június 2007 július 58/1 26/2 11/2
1949 július 2007 szeptember 58/2 26/4 11/4
1949 augusztus 2007 október 58/2 26/4 11/4
1949 szeptember 2007 november 58/2 26/4 11/4
1949 október 2008 január 58/3 26/6 11/6
1949 november 2008 február 58/3 26/6 11/6
1949 december 2008 március 58/3 26/6 11/6
1950 január 2008 május 58/4 26/8 11/8
1950 február 2008 június 58/4 26/8 11/8
1950 március 2008 július 58/4 26/8 11/8
1950 április 2008 szeptember 58/5 26/10 11/10
1950 május 2008 október 58/5 26/10 11/10
1950 június 2008 november 58/5 26/10 11/10
1950 július 2009 január 58/6 27/0 12/0
1950 augusztus 2009 február 58/6 27/0 12/0
1950 szeptember 2009 március 58/6 27/0 12/0
1950 október 2009 május 58/7 27/2 12/2
1950 november 2009 június 58/7 27/2 12/2
1950 december 2009 július 58/7 27/2 12/2
1951 január 2009 szeptember 58/8 27/4 12/4
1951 február 2009 október 58/8 27/4 12/4
1951 március 2009 november 58/8 27/4 12/4
1951 április 2010 január 58/9 27/6 12/6
1951 május 2010 február 58/9 27/6 12/6
1951 június 2010 március 58/9 27/6 12/6
1951 július 2010 május 58/10 27/8 12/8
1951 augusztus 2010 június 58/10 27/8 12/8
1951 szeptember 2010 július 58/10 27/8 12/8
1951 október 2010 szeptember 58/11 27/10 12/10
1951 november 2010 október 58/11 27/10 12/10
1951 december 2010 november 58/11 27/10 12/10
1952 január 2011 január 59/0 28/0 13/0
1952 február 2011 február 59/0 28/0 13/0
1952 március 2011 március 59/0 28/0 13/0
1952 április 2011 május 59/1 28/2 13/2
1952 május 2011 június 59/1 28/2 13/2
1952 június 2011 július 59/1 28/2 13/2
1952 július 2011 szeptember 59/2 28/4 13/4
1952 augusztus 2011 október 59/2 28/4 13/4
1952 szeptember 2011 november 59/2 28/4 13/4
1952 október 2012 január 59/3 28/6 13/6
1952 november 2012 február 59/3 28/6 13/6
1952 december 2012 március 59/3 28//6 13/6
1953 január 2012 május 59/4 28/8 13/8
1953 február 2012 június 59/4 28/8 13/8
1953 március 2012 július 59/4 28/8 13/8
1953 április 2012 szeptember 59/5 28/10 13/10
1953 május 2012 október 59/5 28/10 13/10
1953 június 2012 november 59/5 28/10 13/10
1953 július 2013 január 59/6 29/0 14/0
1953 augusztus 2013 február 59/6 29/0 14/0
1953 szeptember 2013 március 59/6 29/0 14/0
1953 október 2013 május 59/7 29/2 14/2
1953 november 2013 június 59/7 29/2 14/2
1953 december 2013 július 59/7 29/2 14/2
1954 január 2013 szeptember 59/8 29/4 14/4
1954 február 2013 október 59/8 29/4 14/4
1954 március 2013 november 59/8 29/4 14/4
1954 április 2014 január 59/9 29/6 14/6
1954 május 2014 február 59/9 29/6 14/6
1954 június 2014 március 59/9 29/6 14/6
1954 július 2014 május 59/10 29/8 14/8
1954 augusztus 2014 június 59/10 29/8 14/8
1954 szeptember 2014 július 59/10 29/8 14/8
1954 október 2014 szeptember 59/11 29/10 14/10
1954 november 2014 október 59/11 29/10 14/10
1954 december 2014 november 59/11 29/10 14/10
1955 január 2015 január 60/0 30/0 15/0
1955 február 2015 február 60/0 30/0 15/0
1955 március 2015 március 60/0 30/0 15/0
1955 április 2015 május 60/1 30/1 15/0
1955 május 2015 június 60/1 30/1 15/0
1955 június 2015 július 60/1 30/1 15/0
1955 július 2015 szeptember 60/2 30/2 15/0
1955 augusztus 2015 október 60/2 30/2 15/0
1955 szeptember 2015 november 60/2 30/2 15/0
1955 október 2016 január 60/3 30/3 15/0
1955 november 2016 február 60/3 30/3 15/0
1955 december 2016 március 60/3 30/3 15/0
1956 január 2016 május 60/4 30/4 15/0
1956 február 2016 június 60/4 30/4 15/0
1956 március 2016 július 60/4 30/4 15/0
1956 április 2016 szeptember 60/5 30/5 15/0
1956 május 2016 október 60/5 30/5 15/0
1956 június 2016 november 60/5 30/5 15/0
1956 július 2017 január 60/6 30/6 15/0
1956 augusztus 2017 február 60/6 30/6 15/0
1956 szeptember 2017 március 60/6 30/6 15/0
1956 október 2017 május 60/7 30/7 15/0
1956 november 2017 június 60/7 30/7 15/0
1956 december 2017 július 60/7 30/7 15/0
1957 január 2017 szeptember 60/8 30/8 15/0
1957 február 2017 október 60/8 30/8 15/0
1957 március 2017 november 60/8 30/8 15/0
1957 április 2018 január 60/9 30/9 15/0
1957 május 2018 február 60/9 30/9 15/0
1957 június 2018 március 60/9 30/9 15/0
1957 július 2018 május 60/10 30/10 15/0
1957 augusztus 2018 június 60/10 30/10 15/0
1957 szeptember 2018 július 60/10 30/10 15/0
1957 október 2018 szeptember 60/11 30/11 15/0
1957 november 2018 október 60/11 30/11 15/0
1957 december 2018 november 60/11 30/11 15/0
1958 január 2019 január 61/0 31/0 15/0
1958 február 2019 február 61/0 31/0 15/0
1958 március 2019 március 61/0 31/0 15/0
1958 április 2019 május 61/1 31/1 15/0
1958 május 2019 június 61/1 31/1 15/0
1958 június 2019 július 61/1 31/1 15/0
1958 július 2019 szeptember 61/2 31/2 15/0
1958 augusztus 2019 október 61/2 31/2 15/0
1958 szeptember 2019 november 61/2 31/2 15/0
1958 október 2020 január 61/3 31/3 15/0
1958 november 2020 február 61/3 31/3 15/0
1958 december 2020 március 61/3 31/3 15/0
1959 január 2020 május 61/4 31/4 15/0
1959 február 2020 június 61/4 31/4 15/0
1959 március 2020 július 61/4 31/4 15/0
1959 április 2020 szeptember 61/5 31/5 15/0
1959 május 2020 október 61/5 31/5 15/0
1959 június 2020 november 61/5 31/5 15/0
1959 július 2021 január 61/6 31/6 15/0
1959 augusztus 2021 február 61/6 31/6 15/0
1959 szeptember 2021 március 61/6 31/6 15/0
1959 október 2021 május 61/7 31/7 15/0
1959 november 2021 június 61/7 31/7 15/0
1959 december 2021 július 61/7 31/7 15/0
1960 január 2021 szeptember 61/8 31/8 15/0
1960 február 2021 október 61/8 31/8 15/0
1960 március 2021 november 61/8 31/8 15/0
1960 április 2022 január 61/9 31/9 15/0
1960 május 2022 február 61/9 31/9 15/0
1960 június 2022 március 61/9 31/9 15/0
1960 július 2022 május 61/10 31/10 15/0
1960 augusztus 2022 június 61/10 31/10 15/0
1960 szeptember 2022 július 61/10 31/10 15/0
1960 október 2022 szeptember 61/11 31/11 15/0
1960 november 2022 október 61/11 31/11 15/0
1960 december 2022 november 61/11 31/11 15/0
1961 január 2023 január 62/0 32/0 15/0
1961 február 2023 február 62/0 32/0 15/0
1961 március 2023 március 62/0 32/1 15/0
1961 április 2023 április 62/0 32/1 15/0
1961 május 2023 május 62/0 32/2 15/0
1961 június 2023 július 62/1 32/2 15/0
1961 július 2023 augusztus 62/1 32/3 15/0
1961 augusztus 2023 szeptember 62/1 32/3 15/0
1961 szeptember 2023 október 62/1 32/4 15/0
1961 október 2023 november 62/1 32/4 15/0
1961 november 2024 január 62/2 32/5 15/0
1961 december 2024 február 62/2 32/5 15/0
1962 január 2024 március 62/2 32/6 15/0
1962 február 2024 április 62/2 32/6 15/0
1962 március 2024 május 62/2 32/7 15/0
1962 április 2024 július 62/3 32/7 15/0
1962 május 2024 augusztus 62/3 32/8 15/0
1962 június 2024 szeptember 62/3 32/8 15/0
1962 július 2024 október 62/3 32/9 15/0
1962 augusztus 2024 november 62/3 32/9 15/0
1962 szeptember 2025 január 62/4 32/10 15/0
1962 október 2025 február 62/4 32/10 15/0
1962 november 2025 március 62/4 32/11 15/0
1962 december 2025 április 62/4 32/11 15/0
1963 január 2025 május 62/4 33/0 15/0
1963 február 2025 július 62/5 33/0 15/0
1963 március 2025 augusztus 62/5 33/1 15/0
1963 április 2025 szeptember 62/5 33/1 15/0
1963 május 2025 október 62/5 33/2 15/0
1963 június 2025 november 62/5 33/2 15/0
1963 július 2026 január 62/6 33/3 15/0
1963 augusztus 2026 február 62/6 33/3 15/0
1963 szeptember 2026 március 62/6 33/4 15/0
1963 október 2026 április 62/6 33/4 15/0
1963 november 2026 május 62/6 33/5 15/0
1963 december 2026 július 62/7 33/5 15/0
1964 január 2026 augusztus 62/7 33/6 15/0
1964 február 2026 szeptember 62/7 33/6 15/0
1964 március 2026 október 62/7 33/7 15/0
1964 április 2026 november 62/7 33/7 15/0
1964 május 2027 január 62/8 33/8 15/0
1964 június 2027 február 62/8 33/8 15/0
1964 július 2027 március 62/8 33/9 15/0
1964 augusztus 2027 április 62/8 33/9 15/0
1964 szeptember 2027 május 62/8 33/10 15/0
1964 október 2027 július 62/9 33/10 15/0
1964 november 2027 augusztus 62/9 33/11 15/0
1964 december 2027 szeptember 62/9 33/11 15/0
1965 január 2027 október 62/9 34/0 15/0
1965 február 2027 november 62/9 34/0 15/0
1965 március 2028 január 62/10 34/1 15/0
1965 április 2028 február 62/10 34/1 15/0
1965 május 2028 március 62/10 34/2 15/0
1965 június 2028 április 62/10 34/2 15/0
1965 július 2028 május 62/10 34/3 15/0
1965 augusztus 2028 június 62/10 34/3 15/0
1965 szeptember 2028 július 62/10 34/4 15/0
1965 október 2028 augusztus 62/10 34/4 15/0
1965 november 2028 szeptember 62/10 34/5 15/0
1965 december 2028 október 62/10 34/5 15/0
1966 január 2028 november 62/10 34/6 15/0
1966 február 2029 január 62/11 34/6 15/0
1966 március 2029 február 62/11 34/7 15/0
1966 április 2029 március 62/11 34/7 15/0
1966 május 2029 április 62/11 34/8 15/0
1966 június 2029 május 62/11 34/8 15/0
1966 július 2029 június 62/11 34/9 15/0
1966 augusztus 2029 július 62/11 34/9 15/0
1966 szeptember 2029 augusztus 62/11 34/10 15/0
1966 október 2029 szeptember 62/11 34/10 15/0
1966 november 2029 október 62/11 34/11 15/0
1966 december 2029 november 62/11 34/11 15/0
1967 január 2030 január 63/0 35/0 15/0
Férfiak
Születési év és hónap A nyugdíjazás éve és hónapja A biztosított életkora a nyugdíjazáskor (év/hónap) A társadalom- biztosítási hozzájárulás teljes időtartama (év/hónap) A társadalom- biztosítási hozzájárulás legkisebb időtartama (év/hónap)
1939 január 2001 január 62/0 30/0 10/0
1939 február 2001 február 62/0 30/0 10/0
1939 március 2001 március 62/0 30/0 10/0
1939 április 2001 április 62/0 30/0 10/0
1939 május 2001 május 62/0 30/0 10/0
1939 június 2001 június 62/0 30/0 10/0
1939 július 2001 július 62/0 30/0 10/0
1939 augusztus 2001 augusztus 62/0 30/0 10/0
1939 szeptember 2001 szeptember 62/0 30/0 10/0
1939 október 2001 október 62/0 30/0 10/0
1939 november 2001 november 62/0 30/0 10/0
1939 december 2001 december 62/0 30/0 10/0
1940 január 2002 január 62/0 30/0 10/0
1940 február 2002 február 62/0 30/0 10/0
1940 március 2002 március 62/0 30/0 10/0
1940 április 2002 május 62/1 30/1 10/1
1940 május 2002 június 62/1 30/1 10/1
1940 június 2002 július 62/1 30/1 10/1
1940 július 2002 augusztus 62/1 30/1 10/1
1940 augusztus 2002 szeptember 62/1 30/1 10/1
1940 szeptember 2002 november 62/2 30/2 10/2
1940 október 2002 december 62/2 30/2 10/2
1940 november 2003 január 62/2 30/2 10/2
1940 december 2003 február 62/2 30/2 10/2
1941 január 2003 március 62/2 30/2 10/2
1941 február 2003 május 62/3 30/3 10/3
1941 március 2003 június 62/3 30/3 10/3
1941 április 2003 július 62/3 30/3 10/3
1941 május 2003 augusztus 62/3 30/3 10/3
1941 június 2003 szeptember 62/3 30/3 10/3
1941 július 2003 november 62/4 30/4 10/4
1941 augusztus 2003 december 62/4 30/4 10/4
1941 szeptember 2004 január 62/4 30/4 10/4
1941 október 2004 február 62/4 30/4 10/4
1941 november 2004 március 62/4 30/4 10/4
1941 december 2004 május 62/5 30/5 10/5
1942 január 2004 június 62/5 30/5 10/5
1942 február 2004 július 62/5 30/5 10/5
1942 március 2004 augusztus 62/5 30/5 10/5
1942 április 2004 szeptember 62/5 30/5 10/5
1942 május 2004 november 62/6 30/6 10/6
1942 június 2004 december 62/6 30/6 10/6
1942 július 2005 január 62/6 30/6 10/6
1942 augusztus 2005 február 62/6 30/6 10/6
1942 szeptember 2005 március 62/6 30/6 10/6
1942 október 2005 május 62/7 30/7 10/7
1942 november 2005 június 62/7 30/7 10/7
1942 december 2005 július 62/7 30/7 10/7
1943 január 2005 szeptember 62/8 30/8 10/8
1943 február 2005 október 62/8 30/8 10/8
1943 március 2005 november 62/8 30/8 10/8
1943 április 2006 január 62/9 30/9 10/9
1943 május 2006 február 62/9 30/9 10/9
1943 június 2006 március 62/9 30/9 10/9
1943 július 2006 május 62/10 30/10 10/10
1943 augusztus 2006 június 62/10 30/10 10/10
1943 szeptember 2006 július 62/10 30/10 10/10
1943 október 2006 szeptember 62/11 30/11 10/11
1943 november 2006 október 62/11 30/11 10/11
1943 december 2006 november 62/11 30/11 10/11
1944 január 2007 január 63/0 31/0 11/0
1944 február 2007 február 63/0 31/0 11/0
1944 március 2007 március 63/0 31/0 11/0
1944 április 2007 május 63/1 31/2 11/2
1944 május 2007 június 63/1 31/2 11/2
1944 június 2007 július 63/1 31/2 11/2
1944 július 2007 szeptember 63/2 31/4 11/4
1944 augusztus 2007 október 63/2 31/4 11/4
1944 szeptember 2007 november 63/2 31/4 11/4
1944 október 2008 január 63/3 31/6 11/6
1944 november 2008 február 63/3 31/6 11/6
1944 december 2008 március 63/3 31/6 11/6
1945 január 2008 május 63/4 31/8 11/8
1945 február 2008 június 63/4 31/8 11/8
1945 március 2008 július 63/4 31/8 11/8
1945 április 2008 szeptember 63/5 31/10 11/10
1945 május 2008 október 63/5 31/10 11/10
1945 június 2008 november 63/5 31/10 11/10
1945 július 2009 január 63/6 32/0 12/0
1945 augusztus 2009 február 63/6 32/0 12/0
1945 szeptember 2009 március 63/6 32/0 12/0
1945 október 2009 május 63/7 32/2 12/2
1945 november 2009 június 63/7 32/2 12/2
1945 december 2009 július 63/7 32/2 12/2
1946 január 2009 szeptember 63/8 32/4 12/4
1946 február 2009 október 63/8 32/4 12/4
1946 március 2009 november 63/8 32/4 12/4
1946 április 2010 január 63/9 32/6 12/6
1946 május 2010 február 63/9 32/6 12/6
1946 június 2010 március 63/9 32/6 12/6
1946 július 2010 május 63/10 32/8 12/8
1946 augusztus 2010 június 63/10 32/8 12/8
1946 szeptember 2010 július 63/10 32/8 12/8
1946 október 2010 szeptember 63/11 32/10 12/10
1946 november 2010 október 63/11 32/10 12/10
1946 december 2010 november 63/11 32/10 12/10
1947 január 2011 január 64/0 33/0 13/0
1947 február 2011 február 64/0 33/0 13/0
1947 március 2011 március 64/0 33/0 13/0
1947 április 2011 május 64/1 33/2 13/2
1947 május 2011 június 64/1 33/2 13/2
1947 június 2011 július 64/1 33/2 13/2
1947 július 2011 szeptember 64/2 33/4 13/4
1947 augusztus 2011 október 64/2 33/4 13/4
1947 szeptember 2011 november 64/2 33/4 13/4
1947 október 2012 január 64/3 33/6 13/6
1947 november 2012 február 64/3 33/6 13/6
1947 december 2012 március 64/3 33/6 13/6
1948 január 2012 május 64/4 33/8 13/8
1948 február 2012 június 64/4 33/8 13/8
1948 március 2012 július 64/4 33/8 13/8
1948 április 2012 szeptember 64/5 33/10 13/10
1948 május 2012 október 64/5 33/10 13/10
1948 június 2012 november 64/5 33/10 13/10
1948 július 2013 január 64/6 34/0 14/0
1948 augusztus 2013 február 64/6 34/0 14/0
1948 szeptember 2013 március 64/6 34/0 14/0
1948 október 2013 május 64/7 34/2 14/2
1948 november 2013 június 64/7 34/2 14/2
1948 december 2013 július 64/7 34/2 14/2
1949 január 2013 szeptember 64/8 34/4 14/4
1949 február 2013 október 64/8 34/4 14/4
1949 március 2013 november 64/8 34/4 14/4
1949 április 2014 január 64/9 34/6 14/6
1949 május 2014 február 64/9 34/6 14/6
1949 június 2014 március 64/9 34/6 14/6
1949 július 2014 május 64/10 34/8 14/8
1949 augusztus 2014 június 64/10 34/8 14/8
1949 szeptember 2014 július 64/10 34/8 14/8
1949 október 2014 szeptember 64/11 34/10 14/10
1949 november 2014 október 64/11 34/10 14/10
1949 december 2014 november 64/11 34/10 14/10
1950 január 2015 január 65/0 35/0 15/0
1950 február 2015 február 65/0 35/0 15/0
1950 március 2015 március 65/0 35/0 15/0